Thanh trượt tiêu chuẩn dòng GL-WThanh trượt GH15H1SS-R430-20/50Z0PThanh trượt GL20SH2SS-R800-10/10Z0PDao tiện ren dòng MMTDao cắt và tạo rãnh dòng GYDao cắt và tạo rãnh dòng GWFP Breaker dùng để tiện thép các bon và thép hợp kim.Series MH515 dùng để tiện thép mạ, thép không rỉ và thép dẻo.Series MP9000 và MT9000 dòng phụ kiện tiêu chuẩn để tiện vật liệu khó gia công.Series MC7000 và MP7000 dòng phụ kiện tiêu chuẩn để tiện vật liệu thép không rỉ.Series MC5000 dòng phụ kiện tiêu chuẩn để tiện vật liệu gang.Series MC6000 dòng phụ kiện tiêu chuẩn để tiện vật liệu thép.Cảm biến nhiệt độ TS2229-TP3231-EVC074Trục vít me SFI3210-578LLM Guide GL15H2SS+R910-5/5Z0CThanh trượt GL20H2SS-R580-20/20Z0CThanh trượt GL15H2SS-R578-19/19Z0CTrục vít me SFIR1402-80,6-143,6LTrục vít me 3210-578LTrục vít me 2520-1196-1308-2x2C7Trục vít me SFIRL0802-R58.2-L53-168.4L-C5Trục vít me SFIRL1002-191LC5Trục vít me SFIRL1002-165L-C5Cảm biến lưu lượng SD6500-EVC074Van RBVP11-3-15-PThanh trượt GH25W2ZZ-R800-10/10Z0PIIIThanh trượt GH25W2ZZ-R930-15/15Z0PIIDây xích điện Heibe Ruiao TP18.40Dây xích điện Heibe Ruiao TP18.35Dây xích điện Heibe Ruiao TP18.25Dây xích điện Heibe Ruiao TP18.18Dây xích điện Heibe Ruiao TP15.40Dây xích điện Heibe Ruiao TP15.30Dây xích điện Heibe Ruiao TP15.20Dây xích điện Heibe Ruiao TP15.15Trục vít me R2010-FSCD-700-720-0.018G-P1 C5Thanh trượt GL15H1SS-640-20/20Z0PThanh trượt M12WH1LL-612-20/32Z0CTrục vít me SFSIR1210-149-219L C5Cảm biến mức IFM LI2142-EVC070Cảm biến mức LMT102-EVC070Cáp kết nối IFM EVC001Contactor Fuji SC-4-1Contactor Fuji SC-03Van điện từ DD160-15Cảm biến lưu lượng SM6120Dây xích điện HEBEI RUIAOMCB FUJI BC63E1CG-2P032MCB FUJI BC63E1CG-2P020MCB FUJI BC63E1CG-2P015MCB FUJI BC63E1CG-2P010MCB FUJI BC63E1CG-2P007MCB FUJI BC63E1CG-2P005MCB FUJI BC63E1CG-2P003MCB FUJI BC63E1CG-2P002Vacuum Filter HZFC75Collet 42-2-12.5Trục vít me SFIRL1002-R77-L77-220LThanh trượt M15NC2SS-R178-9/9Z0SPXy lanh KHF-08D2Xy lanh LRC8-75BTXy lanh LRC12-100BT14-02-80,6-144MM14-02-186-250MM15-20-385-475MMThanh trượt GL15H2SS-R1000-2,5/2,5Z0SPIThanh trượt M12NC4SS-R705-2,5/2,5Z0SPIThanh trượt M12NC2LL-R710-5/5Z0-P2Thanh trượt GL15SH1SS+R235-27.5/27.5Z0-PIThanh trượt GH15H1SS+R460-2020Z1CIThanh trượt GH20H1SS+R220-2020Z1CIThanh trượt GH20H2SS+R220-2020Z1CIXy lanh YMAL20-125Z-A93Xy lanh YMAM20-200Xy lanh MYC25-225-D-A93VF08-02(R+L)-115-170-0-0 C5Đầu kẹp nhiệt BT30-SR10-80Đầu kẹp nhiệt BT30-SR3-80Đầu kẹp nhiệt BT30-SR20-80Đầu kẹp nhiệt BT30-SR4-80Thanh trượt R3900-20/20Z0CThanh trượt M09NC2LL-R215-7.5/7.5Z0Thanh trượt GH15H2SS-R320-10/10Z0PIXI LANH MYD-20-180Van điện từ HSY3120-M5-A-1-L-C6VF010(R+L)132-191-3C5-0-0Fittings HVFF 06Xy lanh HCDPXWM25-150Xy lanh HCDPX2N25-100BThanh trượt GL15H2SS-R696-18/18Z0CXy lanh HCDPXWM25-150-A73Xy lanh YMBM10-30Xy lanh YMJM10-4032/10-422-603mm15/20-810-880mmVF010-02(R+L)-106-165-3C7-0-0Xy lanh LRC6L-10AThanh trượt GL15H2SS-R820-20/20Z0CThanh trượt GL20H4SS-R1720-20/20Z0CThanh trượt GL15SH1SS-R400-20/20Z0CThanh trượt GL15H2SS-R1120-20/20Z0CThanh trượt GL15H1SS-R520-20/20Z0Đế Van HSY3000-08Thanh trượt GH25WSSZ0C-R618-20/20Z0CVan hút chân không XYZKF-CTAGX10W-0806SE-NVBALL SCREW, DKFZD3210TR-5-P3/603X400-D2Xy lanh MYC-G-15-350Khớp nối động F-M8×125FThanh trượt M12NC2LL-R390-20/20ZOPIXy lanh LRC-12L-40-BSXy lanh LRC-12-40-BT-RXy lanh LRC-12-40BS-RXy lanh LRB-12L-30-BSXy lanh LRB-6-30-ASXy lanh LRB-12-30-BSXy lanh LRA-6-25Xy lanh GRDB-10-RThanh trượt GH15H2SS-R1000-20/20Z0PIThanh trượt M15WC2LL-R720-20/20Z0PIThanh trượt M12NC1LL-R390-15/15ZOPIThanh trượt M12NC1LL-R330-15/15Z0PIThanh trượt M12NC1LL-R280-15/15Z0PIThanh trượt GL15SH2SS-R280-20/20Z0PIThanh trượt GH20H2SS-R2320-20/20Z0PIFittings M-5ALN-5Giảm chấn EC-0806-3Giảm chấn EC-1008-3Khớp nối động F-M5x080FFittings HPH08-01Van hút chân không XYZKF-CTAGX10W-0606SE-NVThanh trượt GL20HSS-R700-20/20Z0Thanh trượt GL25HSS-R940-20/20Z1Thanh trượt GH20W2SS-R580-20/20Z1Thanh trượt GH25W2SS-R940-20/20Z2Thanh trượt GL15HSS-R700-20/20Z0Con trượt GH25WSSZ0CCon trượt GH20WSSZ0CThanh trượt M12WCLLZ0CXy lanh HYC-80-950-R-TCXI LANH YMAM12-20XI LANH YMAM16-15Xy lanh RQG-10-15-R-BXI LANH YMAM16-150ZXI LANH YMAM12-75XI LANH HFDDG-63-75-17094XI LANH FCQ2B-100-50-19085XI LANH JN-100/40-17024XI LANH LRD 8L-75XI LANH HFTN-12-10-17078XI LANH HFCQ2B-40-50-XC8-16239XI LANH FSDAD-32-30-18139XI LANH PBLG SERIESXI LANH MYD SERIESXI LANH MYB SERIESXI LANH MYA SERIESXI LANH LRB SERIESXI LANH GRC SERIESXI LANH GRB SERIESXI LANH GRA SERIESXI LANH THD SERIESXI LANH THC SERIESXI LANH THB SERIESXI LANH YMC SERIESXI LANH YMJ SERIESXI LANH RQG SERIESXI LANH RQF SERIESXI LANH NDE SERIESXI LANH RQD SERIESXI LANH RQSE SERIESXI LANH RQE SERIESXI LANH NDF SERIESXI LANH NDBL SERIESXI LANH NDBJ SERIESXI LANH NDB SERIESXI LANH NDA SERIESXI LANH HSI SERIESXy lanh GRD-10-RXy lanh GRBD - 10 - ATHANH TRƯỢT MINI DÒNG MDÒNG THANH TRƯỢT GH-WTHANH TRƯỢT DÒNG GL-HTHANH TRƯỢT DÒNG GH-HXI LANH YMAM25-20ZXI LANH YMAM20-50XI LANH YMAM16-125ZXI LANH YMAM12-10Cảm biến quang O8H213Cảm biến quang O6T205Ống khí HPU04-25-CỐng khí HPU-4-25-BỐng khí HPU04-25-BUỐng khí HPU06-04-BUỐng khí HPU06-04CỐng khí HPU10-65CỐng khí HPU-08-05-CSensor H-M9NSensor D-A93Đế van điện từ HSY3000-15Đế van điện từ HSY3000-05Đế van điện từ HSY3000Đế van điện từ HSY5000Đế van điện từ HSY3000-18Đế van điện từ HSY3000-12Đế van điện từ HSY500Đế van điện từ HSY5000-10Đế van điện từ HSY5000-04Đế van điện từ HSY3000-06Đế van điện từ HSY3000-04Đế van điện từ HSY3000-06-1Đế van điện từ HSY3000-02Van điện từ HSY3220-M5-A-1-L-C6Van điện từ HSY3320Van điện từ HSY5220Van điện từ HSY5120Van điện từ HSY5120-C6Van điện từ HSY5120-C4Van điện từ HSY5220-C6Van điện từ HSY3120-M5-A-1-L-C4Van điện từ HSY3220-M5-A-1-L-C4Van điện từ HSY5120-M5-A-1-L-C4Van điều áp QW3010-02Van điều áp QW3010-03Fitting HSL04-M5CFitting HSL 06-M5Fitting HSL04-M5Fitting HSA04Fitting HPZA 06Fitting HPY06Fitting HPY04Fitting HPOC10-02Fitting HPOC04-M5CXy lanh LRA6-50Fitting HPL10-03Xy lanh LRA6-10Fitting HPL10-02Fitting HPL10-01Fitting HPL08-02Fitting HPL08-01Fitting HPL06-M5Xy lanh MYC15-400BFitting HPL 06-01Xy lanh MYC15-650BFitting HPL04 M5Fitting HPG10-08BTFitting HPG08-06Xy lanh MYC20-150BFitting HPG04Fitting HPG06-04Fitting HPEG06-04Xy lanh LRC6-20CTXy lanh LRC8-50AFitting HPE 06Xy lanh LRC8-40AFitting HPC06-M5Xy lanh LRC6-10Fitting HAS1201F-M5-06AXy lanh LRC8-20Xy lanh LRC8-30AXy lanh LRC16-30ATFitting HAS1002F-04AXy lanh LRC8-40Xy lanh LRC8-75BXy lanh LRC16-40AXy lanh LRC16-20AFitting HAS1201F-M3-04AXy lanh LRC12-40BXy lanh LRC12-30BXy lanh LRC12-30ASFitting AS2201F-01-06SAXy lanh LRC12-30Xy lanh LRC8-20ASXy lanh LRC8-10ASXy lanh LRC6-30AXy lanh LRC6-20AXy lanh LRC6-20Xy lanh LRC6-10AXy lanh LRC12-40ASXy lanh LRC8L-20ASXy lanh LRC6-20ASCảm biến từ IGS235Cảm biến quang K3O6T204Cảm biến lưu lượng SM4000Cảm biến lưu lượng SM6000Cảm biến quang EVC812-O7H213Cảm biến quang K1O7h213BroachingShaving cuttersNon-involute gear shaper cuttersPre-shaving shaper cutterShaper cuttersPre-shaving gear hobsDry-cut hobsRoller chain sprocket hobPre-grinding gear hob with 2 - systemSolid carbide hobsHOBSCảm biến sợi quang và bộ khuếch đạiIO-Link devicesIO-Link position sensorsIO-Link mastersCảm Biến Nhiệt ĐộCảm Biến MứcCảm Biến Lưu Lượng/Lưu Lượng KếCảm Biến Áp Suất/Cảm Biến Chân KhôngCảm Biến Quang dòng O8Cảm Biến Siêu ÂmCảm Biến Tiệm CậnCảm Biến Xi LanhCảm Biến Quang dòng O6HMI GOT2000HMI GOT1000SF-JR motor seriesGM motor seriesFX3S-30MR/ES-2ADFX3S-30MT/DSFX3S-30MR/DSFX3S-30MT/ESSFX3S-30MT/ESFX3S-30MR/ESFX3S-20MR/DSFX3S-20MT/ESSFX3S-20MR/ESFX3S-14MR/DSFX3S-14MT/ESFX3S-14MR/ESFX3S-10MR/DSFX3S-10MT/ESSFX3S-10MR/ES-AFX3S-10MR/ESFX5UC-32MT/DFX5-16EYR/ESFX5U-80MT/ESFX5U-80MR/ESFX5U-64MR/ESSFX5U-64MT/ESFX5U-64MR/ESFX5U-32MR/ESSFX5U-32MT/ESFX5U-32MR/ESFX3U-64MR/DSFX3U-48MT/ESFX3U-48MT/ESSFX3U-48MT/DSFX3U-48MT/DSSFX3U-48MR/ESFX3U-48MR/DSFX3U-32MS/ESFX3U-32MR/UA1FX3U-32MT/ESFX3U-32MT/ESSFX3U-32MT/DSSFX3U-32MR/ESFX3U-32MR/DSFX3U-16MT/ESFX3U-16MT/ESSFX3U-16MT/DSFX3U-16MR/ESFX3U-16MT/DSSFX3U-16MR/DSFX3G-40MT/DSFX3G-40MR/DSFX3G-24MT/DSSFX3G-40MR/ES-AFX3G-24MR/ES-AFX3G-14MR/ES-AFX3G-60MT/ES-AFX3G-24MT/ES-AFX3G-14MT/ES-AFX3G-60MR/ES-AFX3G-40MT/ES-AFX2N-128MR-ES/ULFX2N-80MR-ES/ULFX2N-64MT-ESS/ULFX2N-64MR-ES/ULFX2N-48MT-ESS/ULFX2N-48MR-ES/ULFX2N-32MT-ESS/ULFX2N-32MR-ES/ULFX2N-16MT-ESS/ULFX2N-16MR-ES/ULFX1S-30MR-ES/ULFX1S-30MT-DSSFX1S-20MT-DSSFX1S-14MT-DSSFX1S-10MT-DSSFX1S-30MR-DSFX1S-20MR-DSFX1S-14MR-DSFX1S-10MRFX1S-10MR-DSFX1N-60MRFX1N-60MT-DSSFX1N-60MR-DSFX1N-40MT-DSSFX1N-40MR-DSFX1N-24MT-DSSFX1N-24MR-DSFX1N-14MT-DSSFX1N-14MR-DSFX1N-40MT-ESS/ULFX1N-40MR-ES/ULFX1N-24MT-ESS/ULFX1N-24MR-ES/ULFX1N-14MT-ESS/ULFX1N-14MR-ES/ULFX1N-60MR-ES/ULPLC FX1N-14MR-DSPLC FX1N-24MTFR-F720FR-F740PFR-F740FR-E740SFR-E740FR-E720FR-D740FR-D720SFR-D720FR-A740FR-A720THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG DÒNG ERATHIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI SEBATHIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG DÒNG EBATHIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI DÒNG PBA 125-210THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI DÒNG PBA 45-95THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG DÒNG PSATHIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG DÒNG SANVan tạo chân không XingyuĐộng cơ servo dòng BFĐộng cơ servo dòng BAĐộng cơ servo dòng BPĐá đánh bóng dòng 2000Đá đánh bóng dòng 600industrial, mobile, cooling and lubricating applicationsConstant sensing range on all metalsComplete product lineRQA loạt thép không gỉ mini xi lanhRQB loạt nhôm nhỏXi lanh tiêu chuẩn sê-ri HNC (ISO6431)Xi lanh tiêu chuẩn dòng HGBXi lanh tiêu chuẩn HYC seriesXi lanh trượt Sê-ri LRAXi lanh trượt Sê-ri LRBMale branch Y typeMale branch T typeMale elbowReduce unionFemale elbowFemale straightRound male straightVan điện từ loạt HSYXi lanh loạt dòng khí nén THAXi lanh loạt sê ri mỏng NDCXi lanh dẫn hướng ba thanh loạt YMAXi lanh trượt Sê-ri LRCPLC MITSUBISHI FX3U-48MT ES/APLC MITSUBISHI FX3G-24MR ES/AVAN BI ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN RBV11-3-80-PVAN BI ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN RBV11-3-100-PTHIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG KHÍ NÉN RAT075DAVAN BI ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN RBV11-3-32-PVAN BI ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN RBV11-3-15-PBo mạch lò nung phôi trung tầnBo mạch lò tôi cao tầnDao phay lăn răng M 1,5Dao phay lăn tinh M1,25Xy lanh thủy lực P1666SXy lanh thủy lực F1036SXy lanh thủy lực P0928Mâm cặp thủy lực OPT-210LMâm cặp thủy lực CLT-12Mâm cặp thủy lực PL-10Mâm cặp thủy lực CL-18DPMâm cặp thủy lực OPF-206Mâm cặp thủy lực OP-205Mâm cặp thủy lực OPT-204Xy lanh thủy lực LS1221REXy lanh thủy lực L-1530REMâm cặp thủy lực OPB - 206Mâm cặp thủy lực CL-08Đá mài lỗ 71-9VT-3516ABộ điều khiển động cơ DA98ATụ điện ESL5 - 44040KTTrục vít me CMFZD12540-3.5Trục vít me DGZ4040-1.8x4Trục vít me DGF2525-1.8x4Trục vít me CTF1610-2.5Trục vít me CMFZD5016-5Trục vít me DKFZD4010-6Trục vít me JF2003-4Trục vít me FFZL6008-4Trục vít me FFZD3205-5Trục vít me FFB2506-2Trục vít me FF1204-3Thanh dẫn hướng chính xác GZVKhối con lăn GZD20x70Thanh trượt bi GGD45BA/BALThanh trượt bi GGD35AA/AALThanh trượt bi GGC7BA/BAKThanh trượt bi GGB25BA/BALThanh trượt bi GGB20AB/ABLThanh trượt bi GGB16AAThanh trượt bi GZB25BA/BALThanh trượt bi GZB25AA/AALVòng bi 7304CVòng bi 7003CTAUFL08 ASAHIBiến tần Emerson EV1000-4T0037GUCFB201 ASAHIPLC Keyence KV-24ATBiến tần Emerson EV2000-4T0075G/0110PBearings 71806CThyristor KK1500AThyristor KK1000AThyristor KP1200AThyristor KP1000AThyristor KP800ACụm tản nhiệt 170x125x130mmCụm tản nhiệt 150x125x130mmBiến thế BS300-2000VBiến thế BS200-2000VRơle bán dẫn GJ600ARLRơle bán dẫn GJ1000ARLRơle bán dẫn GJ800ARLRơle bán dẫn GJ400ARLRơle bán dẫn GJ300ARLRơle bán dẫn GJH3-150ALRơle bán dẫn GJH3-120ALRơle bán dẫn GJH3-100ALRơle bán dẫn GJH3-80ALRơle bán dẫn GJH3-60ALRơle bán dẫn GJ 1500A-LRơle bán dẫn GJ 1200A-LRơle bán dẫn GJ 1000A-LRơle bán dẫn GJ 800A-LRơle bán dẫn GJ 600A-LRơle bán dẫn GJ 500A-LRơle bán dẫn GJ 400A-LRơle bán dẫn GJ 300A-LRơle bán dẫn GJ 200A-LRơle bán dẫn GJ 150A-LRơle bán dẫn GJ 100A-LRơle bán dẫn GJ 120A-LRơle bán dẫn GJ80A-LSolid relay GJ 1200A-LSolid Relay GJ 1000A-LSolid relay GJ 800A-LSolid Relay GJ 600A-LSolid relay 500A-LSolid relay GJ 400A-LSolid relay GJ 300A-LSolid relay GJ 200A-LSolid Relay GJ 150A-LSolid Relay GJ 120A-LSolid Relay GJ 100A-LSolid Relay GJ 80A-LVòng bi ZARN/ 545TN/P4Vòng bi 7602035TN/P4DBBVòng bi 7602030TN/P4DBBVòng bi 30207RVòng bi FAG NN3019-AS-K-M-SPVòng bi FAG NN3015-AS-K-M-SPVòng bi FAG B7203C-T-P4S-ULVòng bi FAG B7204C-T-P4S-ULVòng bi FAG B7004-C-T-P4S-ULXy lanh thủy lực L-1020Aptomat GV2-M03Aptomat GV2-M02Can nhiệt kép KN-820Cảm biến SBWR2460Bộ điều khiển động cơ VS DEC8505A2Bộ điều khiển nhiệt độ omron E5AZ-R3TEncoder A-ZKD-12-250BM/2P-G05L-BEncoder MBE256-10MEncoder OSE1024-3-15-8Encoder ZSP6210-001C-1024BZ3-5LVòng bi NN3008KVòng bi NN3007KVòng bi NN3006KVòng bi NN3005KVòng bi 234707BM1Vòng bi 234407BM1Vòng bi 234706BM1Vòng bi 234406BM1Vòng bi 7603020TNVòng bi 7602020TNVòng bi 7602017TNVòng bi 7602015TNVòng bi 7602012TNVòng bi 7202CTAVòng bi 71901CTAVòng bi 71800CTAVòng bi 709ACTAVòng bi 708CTACảm Biến IFMCảm Biến Vị Trí IFMCảm Biến Quá Trình IFMLiên Kết IOTrục vít me XIANBall Screw LARGE LEADDụng cụ cắt YUCHENG GERZHUODụng cụ cắt MitsubishiMảnh cắt MitsubishiDao tiện rãnh, tiện ren, cắt MitsubishiXI LANH KHÍ NÉN HÃNG CHANTOTrục vít me EngderThiết bị điện hạ thế FujiPhụ kiện máy công nghiệp HEBEI RUIAODây xích điện HEBEI RUIAOTHANH TRƯỢT BI A PLUSLOẠI MINI M SERIESLOẠI TIÊU CHUẨN G SERIESXI LANH KHÍ NÉN HÃNG AIRICHPneumatic FittingsXi lanh tiêu chuẩnXy lanh dòng LRAXy lanh dòng MYCVan điều áp AirichVan điện từ AirichĐế van điện từ AirichSensor AirichỐng khíỐng khí AirichXI LANH DÒNG YMAMXy lanh quay dòng GRDXI LANH MINIXI LANH CÀI ĐẶT TỰ DO(free installation cylinder)XI LANH KIM(needle cylinder)XI LANH DẪN HƯỚNG 2 THANH(double cylider)XI LANH KẸP( pneumatic finger)XI LANH QUAY(rotary actuators)XI LANH CỘNG LỰC(multi-output cylinder)XI LANH PHI TIÊU CHUÂN(non-standard cylinder)XI LANH TRƯỢT(slider cylinder)XI LANH KHÔNG TRỤC(rodless cylinder)Phụ kiện xi lanh khí nén AirichGiảm chấn AirichVan khí nén AirichXi lanh dòng LRCXi lanh dẫn hướng ba thanhXi lanh loạt sê ri mỏngXi lanh loạt dòng khí nénĐộng cơ,hộp giảm tốc BratoĐộng cơ , hộp giảm tốc hãng BratoVÒNG BI hãng HBBVòng bi HBBVòng bi cầu tiếp xúc gócVòng bi cầu đỡ chặn một hướngVòng bi cầu đỡ chặn hai hướngVòng bi đũaVòng bi FAGVòng bi HRBVòng bi gối đỡ ASAHIDAO CHUỐT, DAO PHAY LĂN RĂNG HANJIANGDao chuốtDao phayHOBSShaper cuttersShaving cuttersBroaching toolsTHIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA HÃNG MITSUBISHIBIẾN TẦNĐỘNG CƠMàn hình HMIBộ lập trình PLCTrục robot hãng I-RoBoTHIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG BẰNG VITME BITHIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐAIRod ActuatorTRỤC VÍT ME YIYONGThanh trượt bi ( băng bi )Trục vít me ( vít me bi )THIẾT BỊ KHÍ NÉN XINGYUTHIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG KHÍ NÉNValve ballĐá đánh bóng hãng TaishanĐá đánh bóng dạng ướt