BALL SCREW, DKFZD3210TR-5-P3/603X400-D2

 

Mã: DKFZD3210TR-5-P3/603X400-D2

Hãng sản xuất:

Bảo hành: 0

Tình trạng:

Tồn: Click vào đây để xem

Đơn giá: gọi (+844) 3675 0587 để biết giá


Gọi điện mua hàng

Hà Nội

phone
Mrs Trang 024 3675 0587
phone
Nhân viên kinh doanh

BALL SCREW DKFZD3210TR-5-P3/603X400-D2


Trục vít me ( vít me bi )

BALL SCREW, DKFZD3210TR-5-P3/603X400-D2

Mã: DKFZD3210TR-5-P3/603X400-D2

Trục vít me CMFZD12540-3.5

Trục vít me CMFZD12540-3.5

Mã: CMFZD12540-3.5

Trục vít me DGZ4040-1.8x4

Trục vít me DGZ4040-1.8x4

Mã: DGZ4040-1.8x4

Trục vít me DGF2525-1.8x4

Trục vít me DGF2525-1.8x4

Mã: DGF2525-1.8x4

Trục vít me CTF1610-2.5

Trục vít me CTF1610-2.5

Mã: CTF1610-2.5

Trục vít me CMFZD5016-5

Trục vít me CMFZD5016-5

Mã: CMFZD5016-5

Trục vít me DKFZD4010-6

Trục vít me DKFZD4010-6

Mã: DKFZD4010-6

Trục vít me JF2003-4

Trục vít me JF2003-4

Mã: JF2003-4

Trục vít me FFZL6008-4

Trục vít me FFZL6008-4

Mã: FFZL6008-4

Trục vít me FFZD3205-5

Trục vít me FFZD3205-5

Mã: FFZD3205-5

Trục vít me FFB2506-2

Trục vít me FFB2506-2

Mã: FFB2506-2

Trục vít me FF1204-3

Trục vít me FF1204-3

Mã: FF1204-3