hotline
Mrs Trang 0938.129.333
hotline
Nhân viên kinh doanh
hotline
0938.129.333

Sản phẩm mới

Xem tất cả
Biến tần Emerson EV2000-4T0055G/0075P

Biến tần Emerson EV2000-4T0055G/0075P

Mã: EV2000-4T0055G/0075P

Encoder ZSP6210-001C-1024BZ3-5L

Encoder ZSP6210-001C-1024BZ3-5L

Mã: ZSP6210-001C-1024BZ3-5L

Encoder OSE1024-3-15-8

Encoder OSE1024-3-15-8

Mã: OSE1024-3-15-8

Encoder A-ZKD-12-250BM/2P-G05L-B

Encoder A-ZKD-12-250BM/2P-G05L-B

Mã: A-ZKD-12-250BM/2P-G05L-B

Aptomat GV2-M02

Aptomat GV2-M02

Mã: GV2-M02

Vòng bi 30207R

Vòng bi 30207R

Mã: 30207R

Vòng bi 7602030TN/P4DBB

Vòng bi 7602030TN/P4DBB

Mã: 7602030TN/P4DBB

Vòng bi ZARN/ 545TN/P4

Vòng bi ZARN/ 545TN/P4

Mã: ZARN/ 545TN/P4

Solid Relay GJ 80A-L

Solid Relay GJ 80A-L

Mã: GJ 80A-L

Solid Relay GJ 100A-L

Solid Relay GJ 100A-L

Mã: GJ100A-L

Solid Relay GJ 120A-L

Solid Relay GJ 120A-L

Mã: GJ 120A-L

Sản phẩm bán chạy

Xem tất cả
vòng bi 708CTA

Vòng bi 708CTA

Mã: 708CTA

Vòng bi 7603020TN

Vòng bi 7603020TN

Mã: 7603020TN

Solid Relay GJ 80A-L

Solid Relay GJ 80A-L

Mã: GJ 80A-L

Solid Relay GJ 100A-L

Solid Relay GJ 100A-L

Mã: GJ100A-L

Solid Relay GJ 150A-L

Solid Relay GJ 150A-L

Mã: GJ 150A-L

Solid relay GJ 400A-L

Solid relay GJ 400A-L

Mã: GJ 400A-L

Rơle bán dẫn GJH3-150AL

Rơle bán dẫn GJH3-150AL

Mã: GJH3-150AL

Cảm biến LXJ3-15/NK

Cảm biến LXJ3-15/NK

Mã: LXJ3-15/NK

Trục vít me FFZD3205-5

Trục vít me FFZD3205-5

Mã: FFZD3205-5

Bộ điều khiển động cơ DA98A

Bộ điều khiển động cơ DA98A

Mã: DA98A-( 15; 20; 30; ...)

Đá mài lỗ 71-9VT-3516A

Đá mài lỗ 71-9VT-3516A

Mã: 71-9VT-3516A

Đối tác