Sản phẩm mới

Biến tần Emerson EV2000-4T0055G/0075P

Biến tần Emerson EV2000-4T0055G/0075P

Mã: EV2000-4T0055G/0075P

Encoder ZSP6210-001C-1024BZ3-5L

Encoder ZSP6210-001C-1024BZ3-5L

Mã: ZSP6210-001C-1024BZ3-5L

Encoder OSE1024-3-15-8

Encoder OSE1024-3-15-8

Mã: OSE1024-3-15-8

Encoder Mitsubishi MBE256-10M

Encoder MBE256-10M

Mã: MBE256-10M

Encoder A-ZKD-12-250BM/2P-G05L-B

Encoder A-ZKD-12-250BM/2P-G05L-B

Mã: A-ZKD-12-250BM/2P-G05L-B

Aptomat GV2-M02

Aptomat GV2-M02

Mã: GV2-M02

Vòng bi FAG B7204C-T-P4S-UL

Vòng bi FAG B7204C-T-P4S-UL

Mã: B7204C-T-P4S-UL

Vòng bi FAG NN3015-AS-K-M-SP

Vòng bi FAG NN3015-AS-K-M-SP

Mã: NN3015-AS-K-M-SP

Vòng bi 30207R

Vòng bi 30207R

Mã: 30207R

Vòng bi 7602030TN/P4DBB

Vòng bi 7602030TN/P4DBB

Mã: 7602030TN/P4DBB

Vòng bi 7602035TN/P4DBB

Vòng bi 7602035TN/P4DBB

Mã: 7602035TN/P4DBB

Vòng bi ZARN/ 545TN/P4

Vòng bi ZARN/ 545TN/P4

Mã: ZARN/ 545TN/P4

Biến thế BS300-2000V

Biến thế BS300-2000V

Mã: BS300-2000V

PLC Keyence KV-24AT

PLC Keyence KV-24AT

Mã: KV-24AT

Vòng bi gối đỡ UCFB201 ASAHI

UCFB201 ASAHI

Mã: UCFB201

Vòng bi gối đỡ UFL08 ASAHI

UFL08 ASAHI

Mã: UFL08

Khối con lăn GZD20x70

Khối con lăn GZD20x70

Mã: GZD20x70

Trục vít me CMFZD12540-3.5

Trục vít me CMFZD12540-3.5

Mã: CMFZD12540-3.5

Tụ điện ESL5 - 44040KT

Tụ điện ESL5 - 44040KT

Mã: ESL5 - 44040KT

Đèn Led chiếu pha

Đèn Led chiếu pha

Mã: D CP01L/70W

Đá mài lỗ 71-9VT-3516A

Đá mài lỗ 71-9VT-3516A

Mã: 71-9VT-3516A

Bo mạch lò tôi cao tần

Mã: Hisen PB015-1

Bo mạch lò nung phôi trung tần

Mã: Inductoheat 31035 - 600B

Máy in phun độ phân giải cao SOJET ELFIN 1S

Mã: Máy in phun độ phân giải cao SOJET ELFIN 1S

PLC MITSUBISHI FX3G-24MR ES/A

Mã: FX3G-24MR ES/A

Xi lanh trượt Sê-ri LRC

Mã: Sê-ri LRC

1 2