CÔNG TY TNHH CÔNG
NGHIỆP KATA VIỆT NAM
ĐƠN HỎI HÀNG Số ...
Ngày ...
Người gửi: Người nhận: Miss. Vân anh. Mobile: 0938.129.333
Di động: Thông qua: Email/Fax/Mobile
Địa chỉ : Địa chỉ : 356 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - HN
Tel/Fax: Tel/Fax: (04) 36750587 / 36574823
Email: Email: katavietnam@gmail.com
Mã số thuế: 0106163237
TK số: TK số: 0541000204964 Ngân Hàng Vietcombank Chi Nhánh Chương Dương - Hà Nội .
STT Tên, quy cách sản phẩm Số lượng Thời hạn giao hàng
1
2
3
4
5

File đình kèm: