Rơle


 

Định nghĩa Rơle

Rơle là một loại thiết bị điện tự động mà tín hiệu đầu ra thay đổi nhảy cấp khi tín hiệu đầu vào đạt những giá trị xác định. Rơle là thiết bị điện dùng để đóng cắt mạch điện điều khiển, bảo vệ và điều khiển sự làm việc của mạch điện động lực.

Ví dụ: Ví dụ để bảo vệ rơle sẽ theo dõi liên tục tình trạng và chế độ làm việc của tất cả các phần tử trong hệ thống điện. Khi xuất hiện sự cố, bảo vệ rơle phát hiện và cắt phần tử hư hỏng nhờ máy cắt điện. Khi xuất hiện chế độ làm việc không bình thường, bảo vệ rơle sẽ phát tín hiệu và tùy thuộc yêu cầu, có thể tác động khôi phục chế độ làm việc bình thường hoặc báo tín hiệu

 

Ví dụ ứng dụng của Rơle cơ

·         Cách ly các mạch điều khiển khỏi mạch tải hoặc mạch được cấp điện AC khỏi mạch được cấp điện DC.

·         Chuyển mạch nhiều dòng điện hoặc điện áp sang các tải khác nhau sử dụng một tín hiệu điều khiển.

·         Giám sát các hệ thống an toàn công nghiệp và ngắt điện cho máy móc nếu đảm bảo độ an toàn.

·         Sử dụng một vài rơle để cung cấp các chức năng logic đơn giản như ‘AND,’ ‘NOT,’ hoặc ‘OR’ cho điều khiển tuần tự hoặc khóa liên động an toàn.

 

Phân loại rơle

Có nhiều loại rơle với nguyên lí và chức năng làm việc rất khác nhau. Do vậy có nhiều cách để phân loại rơle:

a) Phân loại theo nguyên lí làm việc gồm các nhóm

·          Rơle điện cơ (rơle điện từ, rơle từ điện, rơle điện từ phân cực, rơle cảm ứng,...).

·          Rơle nhiệt.

·          Rơle từ.

·          Rơle điện tử -bán dẫn, vi mạch.

·          Rơle số.

b) Phân theo nguyên lí tác động của cơ cấu chấp hành

·         Rơle có tiếp điểm: loại này tác động lên mạch bằng cách đóng mở các tiếp điểm.

·         Rơle không tiếp điểm (rơle tĩnh): loại này tác động bằng cách thay đổi đột ngột các tham số của cơ cấu chấp hành mắc trong mạch điều khiển như: điện cảm, điện dung, điện trở,...

c) Phân loại theo đặc tính tham số vào

·         Rơle dòng điện.

·         Rơle điện áp.

·         Rơle công suất.

·         Rơle tổng trở,...

d) Phân loại theo cách mắc cơ cấu

·         Rơle sơ cấp: loại này được mắc trực tiếp vào mạch điện cần bảo vệ.

·         Rơle thứ cấp: loại này mắc vào mạch thông qua biến áp đo lường hay biến dòng điện.

e) Phân theo giá trị và chiều các đại lượng đi vào rơle

·         Rơle cực đại.

·         Rơle cực tiểu.

·         Rơle cực đại-cực tiểu.

·         Rơle so lệch.

·         Rơle định hướng.

...

 Tham khảo Các loại  Rơle bán dẫn


Bài viết mới