Vòng bi cầu đỡ chặn hai hướng

Vòng bi 234707BM1

Vòng bi 234707BM1

Mã: 234707BM1

Vòng bi 234407BM1

Vòng bi 234407BM1

Mã: 234407BM1

Vòng bi 234706BM1

Vòng bi 234706BM1

Mã: 234706BM1

Vòng bi 234406BM1

Vòng bi 234406BM1

Mã: 234406BM1