Tụ điện công nghiệp

Tụ điện ESL5 - 44040KT

Tụ điện ESL5 - 44040KT

Mã: ESL5 - 44040KT