Sản phẩm mới

Biến tần Emerson EV2000-4T0055G/0075P

Biến tần Emerson EV2000-4T0055G/0075P

Mã: EV2000-4T0055G/0075P

Encoder ZSP6210-001C-1024BZ3-5L

Encoder ZSP6210-001C-1024BZ3-5L

Mã: ZSP6210-001C-1024BZ3-5L

Encoder OSE1024-3-15-8

Encoder OSE1024-3-15-8

Mã: OSE1024-3-15-8

Encoder Mitsubishi MBE256-10M

Encoder MBE256-10M

Mã: MBE256-10M

Encoder A-ZKD-12-250BM/2P-G05L-B

Encoder A-ZKD-12-250BM/2P-G05L-B

Mã: A-ZKD-12-250BM/2P-G05L-B

Aptomat GV2-M02

Aptomat GV2-M02

Mã: GV2-M02

Biến thế BS300-2000V

Biến thế BS300-2000V

Mã: BS300-2000V

PLC Keyence KV-24AT

PLC Keyence KV-24AT

Mã: KV-24AT

Tụ điện ESL5 - 44040KT

Tụ điện ESL5 - 44040KT

Mã: ESL5 - 44040KT

Đèn Led chiếu pha

Đèn Led chiếu pha

Mã: D CP01L/70W

Bo mạch lò tôi cao tần

Mã: Hisen PB015-1

Bo mạch lò nung phôi trung tần

Mã: Inductoheat 31035 - 600B

Máy in phun độ phân giải cao SOJET ELFIN 1S

Mã: Máy in phun độ phân giải cao SOJET ELFIN 1S

PLC MITSUBISHI FX3G-24MR ES/A

Mã: FX3G-24MR ES/A